Đăng ký dịch vụ ứng tiền của Viettel từ 5000đ đến 50000đ

Dịch vụ ứng tiền của Viettel là dịch vụ cho phép các thuê bao có thể ứng trước một khoản tiền khi tài khoản sắp hết. Khác với dịch vụ ứng tiền thông thường, ứng tiền tự động Viettel cho phép bạn ứng từ 5000đ đến 50000đ/ lần ứng.

Chi tiết cách sử dụng dịch vụ ứng tiền của Viettel

1/ Ứng tiền tự động:
- Thuê bao Viettel soạn tin nhắn: DK gửi đến 9118
Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ tự động ứng cho bạn khoản tiền tương ứng khi bạn đủ điều kiện được ứng. Các khoản tiền tương ứng là 5000đ, 10.000đ, 15.000đ, 20.000đ, 25.000đ, 30.000đ, 35.000đ, 40.000đ, 45.000đ, 50.000đ.

2/ Ứng tiền theo lượt:
- Ứng tiền theo lượt cho phép bạn chủ động hơn trong việc ứng các khoản tiền mà mình cần ứng.
 Số tiền ứng Điều kiện 
 Cú pháp
 5000đTài khoản gốc 1 tiêu dùng trong 3 tháng gần nhất trung bình là 70.000đ
 Soạn UT  5  gửi  9118
 10.000đTài khoản gốc 1 tiêu dùng trong 3 tháng gần nhất trung bình là 100.000đ
 Soạn UT  10  gửi  9118
 20.000đTài khoản gốc 1 tiêu dùng trong 3 tháng gần nhất trung bình là 200.000đ
 Soạn UT  20  gửi  9118
 30.000đTài khoản gốc 1 tiêu dùng trong 3 tháng gần nhất trung bình là 300.000đ
 Soạn UT  30  gửi  9118
 40.000đTài khoản gốc 1 tiêu dùng trong 3 tháng gần nhất trung bình là 400.000đ
 Soạn UT  40  gửi  9118
 50.000đTài khoản gốc 1 tiêu dùng trong 3 tháng gần nhất trung bình là 500.000đ
 Soạn UT  50  gửi  9118

Điều kiện ứng tiền của Viettel:

- Để có thể ứng tiền tự động Viettel, thuê bao hoạt động tối thiểu 90 ngày.
- Tài khoản gốc 1 nhỏ hơn 1000đ.
- Không nợ tiền đã ứng tự động trước đó (không bao gồm ứng tiền thông thường)
- Tài khoản gốc 1 tiêu dùng trong 3 tháng gần nhất trung bình là 70.000đ.
Viettel sẽ trừ tiền nợ ứng trước vào các lần nạp thẻ tiếp theo và chia thành nhiều đợt. 
Cước phí ứng tiền là 10% số tiền bạn ứng.
Dịch vụ ứng tiền tự động của Viettel áp dụng cho tất cả các thuê bao di động trả trước và Dcom trả trước.
Để hủy dịch vụ ứng tiền Viettel, soạn tin: HUY gửi đến 9118

Xem thêm: các gói cước 3G Viettel
Chúc các bạn sử dụng dịch vụ ứng tiền của Viettel thành công!