Cách đăng ký 3G sinh viên Mobifone

Cùng tìm hiểu cách đăng ký 3G mobifone cho học sinh - sinh viên để nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ phía nhà mạng mang lại. Gói 3G sinh viên mobifone hay được đăng ký nhất vẫn là gói Miu và M25. Cú pháp chung : Soạn MPS1 _têngói gửi 9084.

*Các gói 3G học sinh – sinh viên Mobifone
1/Các gói cước 3g dành cho học sinh, sinh viên :
– Gói M10: Dung lượng 50Mb/tháng, giá cước là 10.000đ
– Gói Zing:Không giới hạn dung lượng truy cập vào Zing, giá cước là 15.000đ
– Gói M25: Dung lượng 150Mb/tháng, giá cước 25.000đ
– Gói M50: Dung lương 550Mb/tháng. giá cước 50.000đ
– Gói MIU: Không giới hạn dung lượng, giá cước chỉ 50.000đ
2/Cách đăng ký 3g cho học sinh, sinh viên :
– Cú pháp đăng ký: Soạn MPS1 tên_gói gửi 9084 ( miễn phí tin nhắn)
– Trong đó: tên_gói bao gồm các gói: M10, M25, M50, MIU, ZING

DATA Giá cước(VNĐ) Chu kỳ(ngày) Đăng ký SMS
ZING 15.000 30 MPS1 ZING gửi 9084
M10          50MB 10.000 30 MPS1 M10 gửi 9084
M25          150MB 25.000 30 MPS1 M25 gửi 9084
M50          550MB 50.000 30 MPS1 M50 gửi 9084
MIU          600MB 50.000 30 MPS1 MIU gửi 9084
Chúc các bạn đăng ký thành công 1 gói 3g cho thiết bị của mình.