Vinaphone khuyến mãi 11/8/2015 tặng 100% giá trị

Tiếp tục chương trình khuyến mãi của tháng 8, chương trình khuyến mãi Vinaphone 11/8/2015 là cơ hội tốt cho các bạn nạp thẻ muốn nâng tài khoản của mình lên 100% giá trị thẻ nạp trong ngày 11/8.
Chương trình dành cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước/ thuê bao trả trước khôi phục lại số/ thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mãi).

Ưu đãi khi nạp thẻ ngày 11/8/2015 :
 - Tặng 100% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 50% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản Khuyến mãi (gọi và nhắn tin liên mạng), 50% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản Khuyến mãi 1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).
 - Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText.
- Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mãi trước đây được hưởng khuyến mãi nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mãi như sau:
 + Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mãi (của chương trình khuyến mãi trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mãi của ngày Vàng.
 + Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mãi (của chương trình khuyến mãi trước đây), nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: hưởng chính sách khuyến mãi của ngày Vàng (50% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản khuyến mãi, 50% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản khuyến mãi 1).
 - Số lượng thẻ nạp trong thời gian khuyến mãi ngày vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp đầu tiên của chương trình khuyến mãi trước đây.
 - Từ 0h00 ngày 11/08/2015 trở đi:
 + Nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mãi, mà nạp thẻ, thì vẫn hưởng chính sách khuyến mãi nạp thẻ của chương trình khuyến mãi Vinaphone hòa mạng mới trước đây.
 + Nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mãi, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các thuê bao trả trước khác.
Có thể đăng ký gọi khuyến mãi vinaphone hoặc sử dụng 3g vinaphone khi tài khoản của bạn đã được nâng lên 1 con số đáng kể rồi.
Chúc các bạn sử dụng dịch vụ vui vẻ.