Cách chuyển tiền và yêu cầu gọi lại của Viettel

Khách hàng của Viettel có nhu cầu sử dụng 2 dịch vụ chuyển tiền của Viettelyêu cầu gọi lại có thể tham khảo thêm bài hướng dẫn dưới. Chỉ mất vài thao tác đơn giản các bạn có thể sử dụng khi thật sự cần đến đó !

Cách sử dụng dịch vụ yêu cầu gọi lại của Viettel:
 Soạn tin Số-điện-thoại-bạn-yêu-cầu-gọi-lại gửi tới 9119.
– Dịch vụ yêu cầu gọi lại chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước đang hoạt động và chưa bị khóa 2 chiều. – Mỗi thuê bao Viettel chỉ được sử dụng 03 lần dịch vụ yêu cầu gọi lại để yêu cầu gọi lại cho mỗi lần nạp thẻ.

Cách sử dụng dịch vụ chuyển tiền Viettel:
– Đối tượng: 
Áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước. 
 – Gọi *585# và là theo hướng dẫn để sử dụng dịch vụ chuyển tiền cho tôi 
+ Thuê bao cũng có thể soạn tin CT số-điện-thoại-bạn-yêu-cầu-chuyển-tiền Số-tiền gửi 5858.
Điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển tiền cho tôi của Viettel:
 – Đối với thuê bao Viettel nhận: Tối thiểu phải hoạt động 1 chiều tại thời điểm nhận tiền. 
– Đối với thuê bao chuyển: Tối thiểu thuê bao phải hoạt động 180 ngày kể từ ngày kích hoạt và hoạt động 2 chiều tại thời điểm chuyển tiền.
 Số tiền hiện có trong tài khoản phải lớn hơn số tiền mà thuê bao được yêu cầu chuyển.
 Phí dịch vụ chuyển tiền cho tôi (Recharge Me) là 10% số tiền được chuyển thành công, trừ vào số tiền mà thuê bao yêu cầu nhận được.
Chúc các bạn thành công.